Drzwi pasywne

Drzwi pasywne

Za pasywne uznaje się drzwi, które charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Górna granica to 0,8 W/(m2K), jednak niektóre modele osiągają nawet wartości rzędu 0,5 W/(m2K). Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala znacząco zmniejszyć ilość ciepła, które ucieka przez drzwi. To bardzo ważne, ponieważ wejście do domu stanowi zwykle jeden z trudniejszych do zaizolowania mostków cieplnych – w budynkach pasywnych i energooszczędnych oraz w tradycyjnym budownictwie. Dlatego wybór pasywnych drzwi wejściowych warto rozważyć nawet wówczas, gdy Twój dom lub mieszkanie nie spełniają wszystkich kryteriów izolacyjności budynku pasywnego.